8. Parkovanie a odstavovanie bicyklov

Súčasťou infraštruktúry pre rozvoj cyklodopravy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je aj zriadenie miest pre:
 • parkovanie (krátkodobé odloženie bicykla na verejnom priestore) a odstavenie bicyklov (dlhodobé, najmä v priestoroch rezidentských oblastí,
 • odstavovanie bicyklov, najmä v rezidentských oblastiach.

8.1. Parkovanie bicyklov

Parkovanie bicyklov je zriaďované na verejných priestoroch pred objektmi so spoločenskými funkciami a v priestoroch, kde sa predpokladá zvýšený pohyb cyklistov. Vzhľadom k skutočnosti, že tento typ parkovania bicyklov nie je doteraz normatívne upravený (ani v STN, ani v TP) pre potreby tohto strategického dokumentu sú navrhnuté možné normatívy pre umiestňovanie parkovacích zariadení pre parkovanie bicyklov. Parkovacie zariadenia je možné navrhovať v rôznych prevedeniach. V podmienkach Bratislavy je vyhovujúcim a čoraz širšie používaným zariadením na parkovanie bicyklov jednoduchý trubkový rám v dĺžke cca 1,5 – 2m, s rozstupmi po 0,8m. V grafickej prílohe sú navrhnuté možné miesta na verejných priestoroch pre umiestnenie týchto cyklistických parkovacích zariadení. Podľa prieskumu vykonanom v MČ BA-NM je potrebné umiestniť cyklostojany najmä:
 • Račianske mýto
 • OD Slimák
 • Základná škola Sibírska 39
 • Fakulta managementu UK, Odbojárov 10
 • Železničná stanica Vinohrady (od Gaštanového hájika)
 • Nám. Biely kríž (pri budove farby-laky)
 • Farný kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2
 • Okresný úrad - odbor dopravy, Pri starej prachárni 14
 • Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka)
 • Kuchajda
 • Istropolis, Trnavské mýto
 • Park Račianske mýto (ihriská)
 • Poliklinika Tehelná
 • Tržnica, Šancová/Trnavské mýto
 • Kramáre
 • ZŠ Kalinčiakova
 • Light Park, žst. BA-Predmestie
 • Polus
 • Knižnica na Pionierskej 12/A
 • Nová doba, Vajnorská
 • YMCA
 • Karpatská
 • Tri veže
 • Račianske mýto
 • MŠ Pionierska
 • Škultétyho
Základné lokality sú vyznačené v situáciách. Tieto lokality sú umiestnené na verejných plochách, vo verejnom záujme, podľa potrieb obyvateľov. Je potrebné tiež podporovať prevádzkovateľov rôznych zariadení, ktoré navštevuje verejnosť, aby svoje zariadenia doplňovali o cyklostojany v dostatočnej blízkosti pred danými prevádzkami. Novo plánované objekty musia mať už projektovo a investične zabezpečené potrebné kapacity cyklostojanov pre potreby svojej prevádzky. Štandardy potrebnosti cyklostojanov pre parkovanie bicyklov sú uvedené v prílohe podľa dokumentácie UNDP (2012) o podpore nemotorovej dopravy v Bratislave. Na vybraných miestach je vhodné doplniť tieto zariadenia aj o doplnky, ako sú náradia, pumpy...

8.2. Odstavné miesta pre bicykle

Odstavné miesta pre dlhodobé odstavovanie bicyklov je nutné zriaďovať najmä v rezidentských oblastiach, pričom ďalej uvádzané štandardy počtov miest podľa príslušného funkčného využívania daného objektu je nutné zvýšiť min o +10% ako verejne prístupné odstavné miesta pre cudzích návštevníkov. Pretože u nás nie je platný technický predpis, prípadne STN, uvádzané sú štandardy, ktoré boli publikované v rámci projektu UNDP – „Udržateľná doprava v Bratislave – podpora nemotorových spôsobov dopravy v Bratislave“ (2012).


Posledná aktualizácia: 17.01.2020 15:38