Medzi Smrečianskou a Sibírskou pribudne ochranný pruh pre cyklistov

Medzi Smrečianskou a Sibírskou pribudne ochranný pruh pre cyklistov
18.06.2020 - V najbližšej dobe magistrát hl. M. SR vyznačí na Pionierskej ulici v úseku medzi Smrečianskou a Sibírskou ochranný pruh pre cyklistov. 
Pionierska ulica je spojnica na Kolibu a vedie ňou miestna cyklotrasa NM 5 Pionierska, zároveň je tu možnosť odbočiť na Tupého ulicu cez most ponad železnicu. Celková dĺžka návrhu cyklotrasy je cca 1320 m. Z toho tvorí cyklokoridor cca 255 m a ochranný pruh pre cyklistov má dĺžku cca 1065 m.
Použitý ochranný pruh je nové dopravné značenie, schválené v novej vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení (Vyhláška č. 30/2020 Z. z.). Ochranný pruh, ktorý bol do vyhlášky prijatý na základe skúseností z Nemecka, Holandska a napríklad aj Českej republiky, umožňuje zvýšiť bezpečnosť cyklistov v premávke tam, kde šírkové pomery ulice nedovoľujú vyhradiť pre cyklistov vyhradený jazdný pruh na vozovke ani cestičku v pridruženom dopravnom priestore. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. Hlavný rozdiel oproti vyhradenému jazdnému pruhu pre cyklistov spočíva v tom, že ide o súčasť bežného jazdného pruhu. To znamená, že doňho môžu zasahovať šírkovo rozmerné dopravné prostriedky cestnej premávky, najmä nákladné automobily a autobusy. Parkovanie alebo iné využívanie (napr. zastavenie na nakladanie alebo vykladanie tovaru) takéhoto pruhu je zakázané, ak to nie je dopravnou značkou určené.
Hlavnými výhodami ochranného pruhu sú:
  • ochrana cyklistov pred ostatnými, najmä motorovými účastníkmi cestnej premávky
  • väčší odstup osobných vozidiel (ktorých je v mestskej premávke veľká väčšina) od cyklistov, ich bezpečnejšie predbiehanie a plynulejšia premávka (vozidlá nemusia meniť smer jazdy)
  • vizuálne zdôraznenie prítomnosti cyklistov na vozovke
  • efektívnejšie využitie existujúceho dopravného priestoru
  • optické zúženie jazdného pruhu pomáha proti prekračovaniu povolených rýchlostí a zvyšuje pozornosť vodiča
  • zvýšenie celkovej bezpečnosti premávky, nízkonákladové riešenie

Súbory na stiahnutie:
Citácie použité zo stránky https://www.cyklodoprava.sk/chybajuce-dopravne-znacenie-pre-cyklistov/
 


Vytvorené: 18.06.2020 11:34, Tettinger Marek