Príloha: Mapy a všeobecné odporúčanie pre stanovenie počtu parkovacích miest

Mapy

Príloha č.2 BANM Cyklo 2000 5000_juh
Príloha č.3 BANM Cyklo 2000 5000_sever
Príloha č.4 BANM Cyklo Železná studnička
Príloha č.5 BANM Cyklol 2000 návrh

 
nákupné centrum hlavné nákupné centrum 100m2 hrubej podlažnej plochy (hpp) 5 -10 periférna lokalita a nákupná základňa zameraná na nakupovanie vo veľkom
veľké nákupné centrum v mestskej časti 100m2 hpp 5 7
miestne nákupné centrum 100m2 hpp 6 -8
obchody a nákupné ulice v pešej zóne na každý obchod 2 závisí vo veľkej miere od lokality a charakteru obchodu
kancelária bez funkcie priehradky 100m2 hpp 1 -3 periférna lokalita a silná konkurencia MHD
s funkciou priehradky na každú priehradku 2 -4
iné mestské profesie právnické a účtovnícke firmy, kancelárske budovy 100m2 hpp) 0,3 -0,4 Ako v prípade outletov, vývoj smeruje viac k tomu mať viac priestoru v centre mesta ako na predmestiach
pracovné miesta všetky služby, v ktorých sú pracovníci zamestnaní na osobu 0,4 1 uzamyk.skrinka/2 parkovacie miesta bicyklov
1 sprcha/5 parkovacích miest bicyklov
1 šatňa / 1 sprcha

 

obytné oblasti paneláky 100m2 (hpp) 2- 2,5 závisí hlavne od takých faktorov ako lokalita rezidenčnej oblasti v rámci mestskej štruktúry, veľkosť bytov, vekový mix obyvateľov a ich spoločenské postavenie
internáty na rezidenta 1

Hotely a reštaurácie

hotely a reštaurácie 15 hostí 1

závisí vo veľkej miere od lokality a charakteru hotela

vzdelávací inštitút škôlka 10 detí 1 -3 veľká funkcia mimo mestského obvodu
základná škola 100 žiakov 30 -40

 

stredná škola 100 žiakov 60 -70

veľká regionálna funkcia a silná konkurencia verejnej dopravy

vyššie vzdelávanie 100 študentov 40 -60 silná konkurencia verejnej dopravy
športový komplex športová hala kapacita 100 návštevníkov 35 -45 periférna lokalita
športové ihrisko so stojanmi kapacita 100 návštevníkov 20 -30
športové ihrisko bez stojanov konkurenčné pole 20 -30
plaváreň 100 m2 vodnej plochy 15 -20
miesta oddychu divadlo kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala 20 -25

veľká regionálna funkcia a silná konkurencia verejnej dopravy

koncertná sieň kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala 25 -35
kino kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala 25 -30
mestská diskotéka kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala 25 - 35 silná konkurencia verejnej dopravy a periférna lokalita
diskotéka mimo mesta kapacita 100 návštevníkov – najväčšia hala 5 -15
zdravotné stredisko mestská nemocnica 100 lôžok 20 -40 silná konkurencia verejnej dopravy a periférna lokalita
regionálna nemocnica 100 lôžok 15 -30
Dom opatrovateľskej služby 100 lôžok 5 -10
rekreácia rekreačná oblasť 100 návštevníkov v najrušnejší deň 20 -40 periférna lokalita
zábavný park 100 návštevníkov v najrušnejší deň 15 -30 silná konkurencia verejnej dopravy
spoločensko-kultúrna inštitúcia kostol, mešita 10 veriacich 5 -15 silná konkurencia verejnej dopravy
múzeum 100 návštevníkov v najrušnejší deň 1 -3
prestupové body železničné stanice

100 cestujúcich

10 -30 v závislosti od lokality
pravidelná regionálna doprava zastávka

 

vhodná regionálna doprava zastávka 5 15
Zdroj: Podpora nemotorovej doprave v BA (UNDP 2012)


Posledná aktualizácia: 21.01.2020 10:55