Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu O5

Účelom spracovania technickej štúdie je navrhnúť možnosti vybudovania cyklotrasy v úseku medzi ulicami Žabotová a Limbová z dopravného ako aj stavebného a majetkového hľadiska. V súčasnosti v časti medzi ulicami Žabotova a Limbová je nedostatočne riešené prepojenie hlavných mestských radiál Kramárska a Lamačská cyklistickou dopravou. Cyklisti jazdia v hlavnom dopravnom priestore spolu s ostatnými účastníkmi cestnej premávky.
Cyklistické okruhy prepájajú jednotlivé radiály v pravidelnej vzdialenosti od centra mesta. Okružná trasa O5 prepája radiály v úrovni Mlynskej doliny v západnej časti mesta, Mladej gardy v severnej časti mesta, Tomášikovej vo východnej časti mesta a Kutlíkovej v južnej časti mesta. Spája ulice Kutlíkova – Pajštúnska – Bratská – Kapitulské polia – Most Lafranconi – Mlynská dolina – Pri Habánskom mlyne – Opavská – Ďurgalova – Jahodová – Uhrova – Bárdošova – Na Revíne – Bárdošova – Bellova – Ôsma – Brusnicová – Krahulčia – Sliačska – Račianska –Jánoškova – Kukučínova – Pluhová – Gavlovičova – Hattalova – Zátišie – Tomášikova – Kaštieľska – Parková – Jastrabia a Komárňanská.

okruh-05

Cieľom spracovania štúdie je vytvoriť spojitý mestský cyklistický okruh O5 v úseku medzi ulicami Žabotová a Limbová a tým vytvoriť prepojenie na existujúce a novovzniknuté cyklotrasy.
Dokumenty na stiahnutie:
A Sprievodná správa s rozpočtom
B Technicko-ekonomické hodnotenie
C1 Prehľadná situácia
C2.1 Situácia stavby čast 1
C2.2 Situácia stavby čast 2
C2.3 Situácia stavby čast 3
C2.4 Situácia stavby čast 4
 


Vytvorené: 17.01.2020 09:27, Tettinger Marek