Trans-sibírska magistrála

Na Sibírskej ulici sa na základe projektu Participatívneho rozpočtu mestskej časti "Cyklotrasa Trans – Sibírska" http://pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/4067726 , realizovala cyklotrasa NM6 Mikovíniho - Sibírska. Realizácia sa skladá prevažne s úprav dopravného značenia, ktoré sa skladá z dopravného značenia priamo vyznačujúceho cyklotrasu a nadväzujúceho dopravného značenia. Proces tvorby cyklotrasy prebehol procesom participácie občanov na riadení samosprávy a jeho výsledkom je projekt dopravného značenia realizovaný do terénu na jar 2017. Cyklotrasa na Sibírskej ulici je naprojektovaná na základe viac ako dvojročného procesu, do ktorého boli zapojení architekti, obyvatelia štvrte, vlastníci pozemkov, projektanti, pracovníci, zabezpečujúci verejné služby v danej oblasti, pracovníci miestneho úradu, Krajský dopravný inšpektorát, aktivisti nielen z prostredia cyklodopravy a v neposlednom rade aj pracovníci magistrátu. Výsledok je prienik názorov všetkých zúčastnených strán a predstavuje v danej oblasti najvhodnejšie riešenie nielen z dopravného hľadiska.
Sibírska - situácia detail vodorovného značenia - 2017

Cyklotrasa Trans-Sibírska - urbanistická štúdia

DSC_4187DSC_4188DSC_5809


Vytvorené: 17.01.2020 09:11, Tettinger Marek