Z histórie navrhovania cyklistických komunikácií v Bratislave

Z histórie navrhovania cyklistických komunikácií v Bratislave
03.06.2020 - Už v roku 1993 bol hlavným mestom vypracovaný Rozvojový dokument Cyklistická doprava v Bratislave, ktorý okrem hlavnej siete cyklistických komunikácií navrhoval aj detailné riešenie Vajnorskej radiály. Riešenie v úseku Trnavské mýto - Bajkalská bolo navrhnuté ako dve jednosmerné cyklotrasy na obidvoch stranách Vajnorskej ulice, umiestnené za parkovacími pruhmi. Takéto vedenie cyklistov je najbezpečnejšie, keďže sú chránení od automobilového pruhu. Realizácia úseku bola dlhodobo znemožňovaná a cyklisti sú nútení sa pohybovať v hlavnom dopravnom priestore nebezpečne spolu s automobilovou dopravou.
Tento rok dúfame, že svitá na lepšie časy a v rámci vyznačenia parkovacej politiky bude toto riešenie prevedené do reality.
Cyklotrasa Vajnorská 1993 Trnavské - Bajkalská
 


Posledná aktualizácia: 04.06.2020 14:45