3. Základné údaje o dokumentácii

Strategický dokument zameraný na rozvoj cyklistickej dopravy je spracovaný pre potreby plánovania a prípravy rozvoja cyklotrás na území mestskej časti BA – Nové Mesto.
Ako podklady boli použité spracované územnoplánovacie dokumenty ako aj zámery MČ BA – NM v oblasti rozvoja cyklotrás na jej území. Základné podklady sú:
  • Platný územný plán hl.m. Bratislavy z roku 2007
  • Územný generel dopravy hl.m.SR Bratislavy (2015)
  • Rozvojové zámeny MČ BA – NM


Posledná aktualizácia: 17.01.2020 15:16