Novinky

DSC_5809Vážení Novomešťania,
spoločnosťou v dnešnej dobe silno rezonujú pojmy ochrana životného prostredia a udržateľná doprava. V Našom meste sa tieto pojmy úzko spájajú a my sme sa rozhodli pre aktívne riešenie.
Už v dnešnej doby mnohí z vás využívajú na prepravu mestom bicykel a tento trend prudko narastá. S tým je spojené budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry a rovnoprávne začlenenie cyklistov do existujúceho dopravného systému.
Miestna časť Bratislava-Nové Mesto zriadila funkciu koordinátora pre cyklistiku. Jeho náplňou je riešenie cyklotém v súčinnosti s úradom mestskej časti, magistrátom, ostatnými mestskými časťami, developermi a aj s dobrovoľnými cyklistickými združeniami. Táto stránka vám prináša informácie o súčasnom stave, plánoch a riešených projektoch v súvislosti s cyklistikou na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

V najbližšej dobe magistrát hl. M. SR vyznačí na Pionierskej ulici v úseku medzi Smrečianskou a Sibírskou ochranný pruh pre cyklistov. 
Pionierska ulica je spojnica n…

Medzi Smrečianskou a Sibírskou pribudne ochranný pruh pre cyklistov

V najbližšej dobe magistrát hl. M. SR vyznačí na Pionierskej ulici v úseku medzi Smrečianskou a Sibírskou ochranný pruh pre cyklistov.  Pionierska ulica je spojnica n…

Už v roku 1993 bol hlavným mestom vypracovaný Rozvojový dokument Cyklistická doprava v Bratislave, ktorý okrem hlavnej siete cyklistických komunikácií navrhoval aj det…

Z histórie navrhovania cyklistických komunikácií v Bratislave

Už v roku 1993 bol hlavným mestom vypracovaný Rozvojový dokument Cyklistická doprava v Bratislave, ktorý okrem hlavnej siete cyklistických komunikácií navrhoval aj det…

Znovuvyznačenie cyklotrasy R14-Vajnorská v úseku Bajkalská - Junácka

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v súčinnosti s mestskou časťou v najbližšej dobe ( v jarných mesiacoch roku 2020) znovuvyznačí zanedbané dopravné značenie hlavn…

Novinka na Trnavskej ulici

Na hranici mestskej časti bola koncom roka 2019 vyznačená časť hlavnej mestskej radiály R 35 Trnavská na Trnavskej ulici medzi Družstevnou ulicou a ulicou Pri Starej p…

Nová stránka o cyklodoprave v Novom Meste

Vážení priaznivci cyklodopravy, spustili sme pre vás mikrostránku o rozvoji cyklodopravy v Novom Meste, o pripravovaných a realizovaných projektoch.Vytvorené: 14.01.2020 15:03, Tettinger Marek