5. Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA – NM

Táto kategória cyklotrás má lokálny význam, je naviazaná na celomestsky definované cyklotrasy a zabezpečuje cyklistický prístup do vnútroblastných miest na území MČ BA – NM. Návrh doplňujúcich cyklotrás je nasledovný:  
Doplňujúce cyklotrasy v MČ BA - Nové Mesto  
por.čís. označenie názov trasy dĺžka v m
1 NM 1 Stará Vajnorská 2370
2 NM 2 Cesta na Železnú studienku 1800
3 NM 3 Koliba - Kamzík - Železná studnička 3460
4 NM 4 vozovňa Krasňany - Jurská 520
5 NM 5 Pionierska 1430
6 NM 6 Mikovíniho - Sibírska 1320
7 NM 7 Kraskova 370
8 NM 8 Sliačska 1760
9 NM 9 Teplická - Smykova 590
10 NM 10 Moravská - Sliezska – Plzenská - Robotnícka 450
11 NM 11 Kalinčiakova - Športová 890
12 NM 12 Tylova - Vihorlatská 460
13 NM 13 Kukučínova - sídl. Hostinského - Letná - Úradnícka - Svätovojtešská 840
14 NM 14 Briežky 1760
15 NM14A Horská - Malý Varan 750
16 NM 14B Na Koziarke 815
17 NM 14C Spojka Briežky - Koziarka 950
18 NM 15 Stará Vajnorská - Žabí majer 720
19 NM 16 cesta na Kamzík 1140
20 NM 17 Opavská - cesta na Červený most 1320
21 NM 18 Tupého - most nad železnicou - Pionierska 410
22 NM 19 Budyšínska + prechod cez Filiálku na Račiansku 438
23 NM 20 Kutuzovova 490
24 NM 21 Odbojárov 420
25 NM 22 Vajnorská - Za stanicou - Elektrárenská - Turbínová 1550
26 NM 23 Vlárska - Koliba 840
27 NM 24 Senecká - Východné nádražie 280
28 NM 25 K žst. BA - Nové Mesto 340
29 NM 26 Riazanská 997
30 NM 27 Filiálka 783
31 NM 28 Tegelhofova - Junácka 690
32 NM 29 okolo Polusu 660
33 NM 30 zóna VÚZ 470
34 NM 31 Pasienky 640
35 NM 32 za športovou halou Pasienky 925
    spolu 33 648
  Celková sumarizácia cyklotrás v MČ BA – NM je nasledovná:  
Sumarizácia cyklotrás v MČ BA - Nové Mesto  
dokument počet trás celková dĺžka v m pozn.
UP 2007 5 11 310  
UGD 2015 5 10 330 hlavné trasy
UGD 2015 7 23 345 radiály
UGD 2015 7 12 800 okruhy
BA-NM 35 33 648 rozv.dokument
 
spolu dĺžka v m 69 793
  Na území MČ BA-NM je navrhnutých spolu 69 793 m cyklotrás rôzneho významu a usporiadania. Podrobnejšia tabuľka rozdelenia cyklotrás je uvedená v prílohe.


Vytvorené: 17.01.2020 15:20, Tettinger Marek