Novinka na Trnavskej ulici

28.01.2020 - Na hranici mestskej časti bola koncom roka 2019 vyznačená časť hlavnej mestskej radiály R 35 Trnavská na Trnavskej ulici medzi Družstevnou ulicou a ulicou Pri Starej prachárni. Na Trnavskej ulici je na bočnej miestnej komunikácii vyznačený protismerný pruh pre cyklistov na umožnenie plynulej jazdy z centra mesta zo smeru od OC Centrál s prejazdom až po Zimný štadión.
Screenshot 2020-01-28 09.07.32


Vytvorené: 28.01.2020 09:09, Tettinger Marek